logo
Menu
TS.BS Chul Hwan Seul
TS.BS CHUL HWAN SEUL
GIÁM ĐỐC VIỆN NÂNG NGỰC
BỆNH VIỆN THẨM MỸ JW HÀN QUỐC
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC
HỌC VẤN
TS.BS Chul Hwan Seul
Chuyên gia tạo hình tại Bệnh viện JW Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Severance Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Giáo sư khoa phẫu thuật tạo hình đại học Severance Yeong Dong
TS.BS Chul Hwan Seul
Chủ tịch Hội Nghiên Cứu Phẫu Thuật Ngực Hiệp Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Hàn Quốc
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
TS.BS Chul Hwan Seul
Giảng viên phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Severance Giáo sư khoa phẫu thuật tạo hình Đại học Severance Yeongdong
TS.BS Chul Hwan Seul
Tiến sĩ phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Yonsei Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Severance
TS.BS Chul Hwan Seul
Chủ tịch hội nghiên cứu phẫu thuật ngực Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Uỷ viên khảo thí Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình xương mặt Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tay Hàn Quốc
TS.BS Chul Hwan Seul
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Quốc Tế
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
TS.BS Chul Hwan Seul
Diễn thuyết chuyên đề: Tại các Tạp Chí hiệp Hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Đại hội học thuật Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc.
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Đại hội học thuật phẫu thuật tạo hình Quốc Tế.
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương.
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất 3 cm ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel liên kết.
Diễn thuyết chuyên đề: Trong Hội nghị: Nghiên cứu Ngực chảy xệ tại trường Cao đẳng y tế, Đại học Công giáo và thuyết giảng về : Nâng ngực bằng phương pháp cấy mỡ .
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Đại hội học thuật nghiên cứu chỉnh hình ngực Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc : Phát biểu ‘Điều chỉnh vị trí chuẩn xác cho phẫu thuật to ngực’.
Diễn thuyết chuyên đề: Tại Đại hội học thuật - Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc: Điều chỉnh cấy ghép lệch, vị trí chuẩn xác cho phẫu thuật nâng ngực.
Diễn thuyết chuyên đề: Tái phẫu thuật đặt túi ngực thực hiện bằng phương pháp sử dụng nội soi qua vết mổ ở hố nách.
Báo cáo: 4 chủ đề tại: Hội nghị chuyên đề phẫu thuật thẩm mỹ ngực Asia lần 3.
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
TS.BS Chul Hwan Seul
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình xương hàm mặt Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật vi thể
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tay Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Quốc Tế
[X]