logo
Menu
TS.BS Hong Lim Choi
TS.BS HONG LIM CHOI
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI THẨM MỸ MẮT HÀN QUỐC
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC
HỌC VẤN
TS.BS Hong Lim Choi
Tốt nghiệp khoa y Trường Đại học Y Yonsei Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Nhận học vị tiến sĩ Y học ngành Y Trường Đại học Y Yonsei Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Nhận bằng đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ Đại học New York , Hoa Kỳ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
TS.BS Hong Lim Choi
Giám Đốc Trung tâm mắt Bệnh viện JW Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Mắt tại bệnh viện JW Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Chủ tịch điều hành Hội phẫu thuật thẩm mỹ mắt Hàn Quốc 2016
TS.BS Hong Lim Choi
Thành viên chính thức Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Hội viên chính thức Hiệp hội chỉnh hình sắc đẹp Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Hội viên hiệu quả lâu dài Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Hội viên chính thức Hiệp hội chỉnh hình sắc đẹp Nhật Bản
TS.BS Hong Lim Choi
Giám đốc học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu phẫu thuật mắt của Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
TS.BS Hong Lim Choi
Chuyên gia chỉnh hình tái phẫu thuật mắt hỏng của Bệnh viện JW Hàn Quốc tại
TS.BS Hong Lim Choi
Hội viên chính thức Hiệp hội chỉnh hình Quốc Tế
TS.BS Hong Lim Choi
Cùng với TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung đồng sáng lập Trung Tâm Tái Phẫu Thuật Mắt đầu tiên tại Việt Nam
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
TS.BS Hong Lim Choi
Viết nhiều báo khoa học trong và ngoài nước.
Giám Đốc học thuật Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc.
Phương pháp phẫu thuật mắt dưới tạo hình bọng mắt cười (Pretarsal Augmented Lower Blepharoplasty) được Kênh PRS thuộc báo phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ chọn đăng.
Thuyết trình phẫu thuật bọng mắt em bé tại hội thảo Severance trường Đại học Y Yonsei.
Thuyết trình thẩm mỹ mắt theo lời mời của Báo kinh tế Hàn Quốc.
Thuyết trình với đối tượng là chuyên gia phẫu thuật tạo hình về góc mắt ngoài
Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
Thuyết trình và trực tuyến phẫu thuật thẩm mỹ mí dưới tại Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Busan Hàn Quốc.
Thuyết giảng tại Đại hội học thuật Quốc Tế.
Thuyết trình Extended lower blepharoplasty với chủ đề thẩm mỹ mí trên tại Đại hội học thuật quốc tế Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Hội viên vĩnh viễn Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Bản
Hội viên chính thức Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình Đông Dương
Hội viên chính thức Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Quốc Tế
Ủy viên pháp chế Hiệp hội thành lập Bệnh viện phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
[X]