logo
Menu

Bảng giá dịch vụ Thẩm mỹ


*Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm chi phí chụp X quang, xét nghiệm, dịch truyền, bông băng, gòn gạc…)

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

[X]