logo
Menu

Hình ảnh Thẩm mỹ vòng 1


HÌNH ẢNH NÂNG NGỰC NANO CHIP:

nang nguc tui nano chip

nang-nguc-6

Hình ảnh khách hàng sau khi sử dụng nâng ngực túi nanop chip

HÌNH ẢNH NÂNG NGỰC CHẢY XỆ:

 

HÌNH ẢNH NÂNG NGỰC NỘI SOI:

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

thông tin
[X]