Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung vinh dự là người được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả về nâng mũi Sline, gọt mặt Vline tại Việt Nam.

Bệnh viện thẩm mỹ tại Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008