logo
Menu

Đàn ông cằm lẹm thì thế nào?


Trong nhân tướng học thì chiếc cằm đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến sự thành đạt và hậu vận (2/3 cuộc đời sau cùng của con người). Cằm là dấu hiệu cho thấy mức độ của sự kiên trì, lòng quyết tâm và ý chí của bạn. Khi nhìn trực diện, dễ nhận thấy có ba dạng chính của cằm: tròn, vuông và nhọn. Nhìn nghiêng, ta cũng dễ phân biệt các hình thái cằm: vát, gồ và thẳng. Về cơ bản như sau: – Cằm đầy, người giàu ý chí . – Cằm thiếu, người thiếu khả năng vật chất . – Cằm cao, người biển lận, ham ăn . – Cằm ngắn, người thiếu kiên nhẫn, có óc gây sự . – Cằm đứng, người quân bình ý chí, tự chủ . – Cằm nhô ra, người có ý chí mạnh, có óc chinh phục, có sức chiến đấu . – Cằm thụt vào, người yếu tinh thần, kín đáo, thâm hiểm . – Cằm rộng, người có óc tự chủ, thích chống chọi . – Cằm hẹp, người ít hăng hái, tỉ mỉ, mềm mỏng, qủi quyệt – Cằm tròn, người nhân từ – Cằm nhọn, người hung ác, nham hiểm – Cằm đôi hay cằm ba, người đa dâm, ham ăn . – Cằm có nún đứng, người can đảm, có tài ngoại giao .

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

[X]