logo
Menu

Sửa mũi bằng photoshop cs5 là gì?


Ths.Bs.Nguyễn Phan Tú Dung: photoshop có nhiều ứng dụng về hình ảnh, người ta dùng nó để lên hình ảnh mũi trước và sau phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là hình ảnh mang tính kỹ năng vẽ hình chứ không phải là kỹ thuật mổ nên không chính xác.

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người

[X]