Bảng giá dịch vụ Thẩm mỹ

*Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm chi phí chụp X quang, xét nghiệm, dịch truyền, bông băng, gòn gạc…)