Tuần Lễ Phái Đẹp - Happy woman day - Phụ nữ là phải đẹp

8-3 Ai cũng có quà

Dành cho khách hàng
sinh ngày 8/3/1983
Dành cho khách hàng
có sinh nhật trong tháng 3
Dành cho nhóm
3 người trở lên
+ Tặng 500.000đ cho
nhóm 2 người trở lên
Giảm 15% cho tất cả khách hàng

Biến Đổi Hoàn Hảo

(*) Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa mỗi người