Giảm 20 TRIỆU cho khách hàng chỉ làm dịch vụ nâng ngực hoặc nâng mông 4.0
(*) Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa mỗi người