• TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung, Bác sĩ đầu tiên nhận tác quyền nâng mũi S Line tại Việt Nam
  • Thư ký Quốc gia, thành viên sáng lập hội tạo hình mũi Châu Á (ASR)
  • Thành viên hội tạo hình thẩm mỹ Hàn Quốc (KSASP)
  • Bác sĩ Việt Nam đầu tiên báo cáo thành công 1500 ca phẫu thuật hàm mặt tại hội nghị tạo hình quốc tế Isaps - Mỹ 2018
  • Bác sĩ Việt Nam đầu tiên báo cáo đề tài Tái Phẫu Thuật Mũi tại hội nghị thẩm mỹ Hàn Quốc 2018
  • Tu nghiệp chuyên sâu tạo hình mũi tại Hàn Quốc với chuyên gia TS.BS.Man Koon Suh