13h25' ngày 18/12
(*) Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa mỗi người