Bấm mí mắt bao nhiêu tiền?

Ths.Bs.Nguyễn Phan Tú Dung: với kỹ thuật bấm mí bằng chỉ double chuyên dùng của Hàn Quốc thì mắt có hai mí tự nhiên và tồn tại gần như vĩnh viễn. Kỹ thuật bấm mí bằng chỉ Double lần đầu tiên thực hiện tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW chi nhánh TPHCM cho kết quả bền lâu như các trường hợp cắt mắt 2 mí. Giá bấm mí mắt kỹ thuật chỉ Double là 15 triệu đồng

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc