Cắt mắt 2 mí có để lại sẹo hay không?

Hỏi: Cắt mắt 2 mí có để lại sẹo hay không?

Bs.Nguyễn Phan Tú Dung: Cắt mắt 2 mí là phương pháp tạo mắt 2 mí mà đường phẫu thuật chính là đường nếp mí mắt nên sau phẫu thuật cắt mắt 2 mí sẽ không có sẹo.

Tham khảo về cắt mắt 2 mí.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: