Đàn ông cằm lẹm thì thế nào?

Trong nhân tướng học thì chiếc cằm đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến sự thành đạt và hậu vận (2/3 cuộc đời sau cùng của con người). Cằm là dấu hiệu cho thấy mức độ của sự kiên trì, lòng quyết tâm và ý chí của bạn. Khi nhìn trực diện, dễ nhận thấy có ba dạng chính của cằm: tròn, vuông và nhọn. Nhìn nghiêng, ta cũng dễ phân biệt các hình thái cằm: vát, gồ và thẳng. Về cơ bản như sau: – Cằm đầy, người giàu ý chí . – Cằm thiếu, người thiếu khả năng vật chất . – Cằm cao, người biển lận, ham ăn . – Cằm ngắn, người thiếu kiên nhẫn, có óc gây sự . – Cằm đứng, người quân bình ý chí, tự chủ . – Cằm nhô ra, người có ý chí mạnh, có óc chinh phục, có sức chiến đấu . – Cằm thụt vào, người yếu tinh thần, kín đáo, thâm hiểm . – Cằm rộng, người có óc tự chủ, thích chống chọi . – Cằm hẹp, người ít hăng hái, tỉ mỉ, mềm mỏng, qủi quyệt – Cằm tròn, người nhân từ – Cằm nhọn, người hung ác, nham hiểm – Cằm đôi hay cằm ba, người đa dâm, ham ăn . – Cằm có nún đứng, người can đảm, có tài ngoại giao .

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: