Giết khách đãi gà

Khách đến thăm, nhà có ao vườn, ao cá, gà vịt đầy sân mà than vãn rằng:

– Anh đến gặp lúc không có đồ ăn, chẳng biết lấy gì mà thết đãi anh một bữa. 
Người khách nói: 
– Tôi có con ngựa, ông ra bắt mà làm thịt, ta làm vài món đặc sản ngựa, lai rai với nhau cho vui. 
Chủ nhà trố mắt hỏi lại: 
– Úy! Đâu có được! Làm vậy đâu coi được. Thịt ngựa đi rồi tí nữa anh đi bộ về sao thấu. 
Khách thản nhiên nói: 
– Hề hấn gì, lát nữa anh xem trong đàn gà vịt, ngan ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết thì cho tôi mượn đỡ một con, tôi cưỡi về cũng được rồi.

Dọn cơm cho khách mà thiếu một đôi đũa, ai nấy đều cầm đũa mời nhau, anh không có đũa đứng dậy nói với chủ nhà: 
– Cho tôi xin một ít nước lạnh! 
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi lại: 
– Ủa chi vậy? 
Anh tỉnh rụi nói rằng: 
– Đặng rửa tay cho sạch đặng bốc đồ ăn.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: