Nâng ngực bao nhiêu tuổi là tốt nhất?

Ths.Bs.Nguyễn Phan Tú Dung: đối với phụ nữ thì tuổi trưởng thành phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, yếu tố nội tiết, thể trạng theo chuẩn tộc… Người Việt Nam thì tuổi mà vòng một ổn định trung bình 18-23 tuổi. Tuy nhiên, tuổi nâng ngực tốt nhất là sau 23 tuổi .

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: