Ở lứa tuổi nào gọt hàm là tốt nhất?

Câu hỏi tư vấn: Ở lứa tuổi nào gọt hàm là tốt nhất?

TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung trả lời: Người trưởng thành thì xương phát triển ổn định sau 18 tuổi do đó gọt hàm tốt nhất là sau tuổi trưởng thành. Phẫu thuật gọt hàm tạo khuôn mặt trái xoan là phẫu thuật hiệu quả trên những khuôn mặt góc cạnh vuông. 

 

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: