Quay lại
hàm móm-%
Phẫu thuật hàm móm giúp 1 nam sinh bước chân vào showbiz
  
Đăng ký
máy chụp phim ct cone beam 3d-%
Máy chụp phim CT Cone Beam 3D – Công nghệ chẩn đoán hàm mặt tối ưu nhất
  
Đăng ký
-30%
phẫu thuật hàm móm
180.000.000    126.000.000
Đăng ký
-30%
phẫu thuật hàm hô
80.000.000    56.000.000
Đăng ký
-30%
Gọt mặt V Line
80.000.000    56.000.000
Đăng ký
-30%
Trượt cằm
50.000.000    35.000.000
Đăng ký
-30%
Hạ gò má
70.000.000    49.000.000
Đăng ký
Quay lại
hàm móm-%
Phẫu thuật hàm móm giúp 1 nam sinh bước chân vào showbiz
 
Đăng ký
máy chụp phim ct cone beam 3d-%
Máy chụp phim CT Cone Beam 3D – Công nghệ chẩn đoán hàm mặt tối ưu nhất
 
Đăng ký
-30%
phẫu thuật hàm móm
180.000.000  126.000.000
Đăng ký
-30%
phẫu thuật hàm hô
80.000.000  56.000.000
Đăng ký
-30%
Gọt mặt V Line
80.000.000  56.000.000
Đăng ký
-30%
Trượt cằm
50.000.000  35.000.000
Đăng ký
-30%
Hạ gò má
70.000.000  49.000.000
Đăng ký
09 6868 1111
Đăng ký sự kiện