BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 1 TRẦN TRÍ PHÁT - Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 1 TRẦN TRÍ PHÁT

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đại học Y Dược TP.HCM
Được Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cấp chứng chỉ cấy ghép Implant 
5 năm làm việc tại Bệnh viện Quận Tân Phú TP.HCM
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Ngày hội tôn vinh nét đẹp miền sông nước

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Ngày hội tôn vinh nét đẹp miền sông nước

Hội nghị Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc năm 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội nghị Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc năm 2016

Diễn thuyết chuyên đề:
"Những nguy hại về bọc răng sứ sai cách"

Tại hội nghị:

Diễn thuyết chuyên đề:
"Răng sứ nguyên khối, giải pháp tối ưu cho nụ cười"

Tại hội nghị:

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111