BÁC SĨ ĐÀO TRỌNG THẮNG - Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

BÁC SĨ ĐÀO TRỌNG THẮNG

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ
Hiện là Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện JW Hàn Quốc
Nguyên Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Cần Thơ
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
"Hành trình 15 năm thương hiệu JW toàn cầu"

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
"Hành trình 15 năm thương hiệu JW toàn cầu"

Thành viên Ban tổ chức  Hội nghị xu hướng trẻ hóa và làm đẹp không phẫu thuật 2015

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Thành viên Ban tổ chức  Hội nghị xu hướng trẻ hóa và làm đẹp không phẫu thuật 2015

Hội thảo xu hướng làm đẹp tại Rex Hotel -  2013

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng làm đẹp tại Rex Hotel -  2013

Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111