BÁC SĨ ĐOÀN ANH THƯ - Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

BÁC SĨ ĐOÀN ANH THƯ

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Chuyên gia gây mê hồi sức tại Bệnh viện JW Hàn Quốc
Tốt nghiệp đại học Y Dược TPHCM
Cựu trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

"Hành trình 15 năm thương hiệu JW toàn cầu"

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
"Hành trình 15 năm thương hiệu JW toàn cầu"

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111