Bác Sĩ Trần Nguyễn Anh Đào - Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

BÁC SĨ TRẦN NGUYỄN ANH ĐÀO

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa Răng hàm mặt tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Tốt nghiệp lớp nâng cao chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Thạc sĩ chuyên ngành răng hàm mặt
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Hội thảo niềng răng toàn diện - 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo niềng răng toàn diện - 2016

Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

Chắp cánh nụ cười gia đình Việt - 2017

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Chắp cánh nụ cười gia đình Việt - 2017

Chuyên đề Nha khoa trẻ em ngày hội chăm sóc răng miệng toàn diện cùng chuyên gia Hàn Quốc 2017

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Chuyên đề Nha khoa trẻ em ngày hội chăm sóc răng miệng toàn diện cùng chuyên gia...

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111