Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

BÁC SĨ TRẦN TRUNG TÍN

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Từng tham dự Hội nghị Ngoại khoa của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng Gia Úc tại New Zealand 
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Phẫu thuật Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc tại New World Hotel - 2015 

Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc - 2016

Diễn thuyết chuyên đề:
bc-05

Tại hội nghị:

T

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
T

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111