Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

THẠC SĨ BÁC SĨ LÊ THIỆN HIẾU

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Phó Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc
Thạc sĩ chuyên ngành phẫu thuật ngoại khoa - Đại học Y Dược TP.HCM
Được TS.BS Man Koon Suh - Tổng giám đốc Hệ thống JW toàn cầu đào tạo trực tiếp
Tốt nghiệp chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ Đại học Y Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM
Nguyên bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật ngoại và tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Nhân dân 115
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Ngày hội tôn vinh nét đẹp miền sông nước

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Ngày hội tôn vinh nét đẹp miền sông nước

Hội nghị Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc năm 2016

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội nghị Đẹp toàn diện từng Milimet cùng chuyên gia Hàn Quốc năm 2016

Thành viên Ban tổ chức  Hội nghị xu hướng trẻ hóa và làm đẹp không phẫu thuật 2015

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Thành viên Ban tổ chức  Hội nghị xu hướng trẻ hóa và làm đẹp không phẫu thuật 2015

Hội thảo xu hướng làm đẹp tại Rex Hotel -  2013

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Hội thảo xu hướng làm đẹp tại Rex Hotel -  2013

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111