Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc - TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung

TS.BS CHUL HWAN SEUL

CHỦ TỊCH HỘI NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NGỰC HIỆP HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HÀN QUỐC

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Chuyên gia thẩm mỹ tạo hình tại JW Hàn Quốc
Ủy viên khảo thí Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
Giáo sư phẫu thuật tạo hình tại Đại học Severance Yeong Dong 
Chủ tịch Hội nghiên cứu phẫu thuật ngực Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Quốc tế
Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Diễn thuyết chuyên đề tại các tạp chí Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Diễn thuyết chuyên đề tại các tạp chí Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc

Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế

Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương

Diễn thuyết chuyên đề:

Tại hội nghị:
Diễn thuyết chuyên đề tại Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111