Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc - TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung

TS.BS MAN KOON SUH

GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG BỆNH VIỆN JW TOÀN CẦU

Quá trình công tác, nghiên cứu và những thành tích khoa học

HỌC VẤN
Giám đốc thường trực - Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Giám đốc hệ thống Bệnh viện JW Toàn Cầu
Giám đốc nghiên cứu, Viện phục hồi Đại học Y Yeonsei
Giảng viên Đại học Y Yeonsei
Hội viên hiệu quả lâu dài Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc
Hội viên chính thức Hiệp hội chỉnh hình Quốc Tế
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC background
BÁO CÁO KHOA HỌC background
Hội nghị chuyên đề chỉnh hình Severance phẫu thuật trực tiếp

Diễn thuyết chuyên đề:
"Phẫu thuật lại mũi sử dụng bộ phận trên cơ thể".

Tại hội nghị:
Hội nghị chuyên đề chỉnh hình Severance phẫu thuật trực tiếp

Trường Đại học Y Yonsei

Diễn thuyết chuyên đề:
Kiến thức mới nhất về phẫu thuật mũi hỏng.

Tại hội nghị:
Trường Đại học Y Yonsei

Hội thảo da, phẫu thuật tạo hình quốc tế) diễn ra tại Thượng Hải Trung Quốc.

Diễn thuyết chuyên đề:
5 chủ đề liên quan đến phẫu thuật mũi tại IMCAS

Tại hội nghị:
Hội thảo da, phẫu thuật tạo hình quốc tế) diễn ra tại Thượng Hải Trung Quốc.

ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN background

Sách "Phẫu thuật mũi Châu Á (Asisan rhinoplasty)” xuất bản năm 2012

Ông đã nghiên cứu và phát triển cho ngành nâng mũi hiện đại của Châu Á

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111