phụ nữ mũi tẹt

Phụ nữ mũi tẹt có tướng mệnh gì?

Trong ngũ quan trên khuôn mặt, mũi ở vị trí trung tâm nên sẽ được đánh giá cao. Nó sẽ...