Phẫu thuật chuyển giới

Điều cần biết về phẫu thuật chuyển giới ở Việt Nam

Phẫu thuật chuyển giới ở Việt Nam chưa được nhà nước cho phép. Chính vì vậy, rất nhiều người đã...