Nâng mũi bọc sụn vành tai có tồn tại vĩnh viễn không?

Câu Hỏi: Nâng mũi bọc sụn vành tai có tồn tại vĩnh viễn không?

TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung: kỹ thuật nâng mũi bọc sụn vành tai với mục đích là đầu mũi kéo dài và không bị bóng đỏ về lâu dài. Sụn vành tai có thể giảm đi một phần nhưng một bị tiêu đi hoàn toàn. Phần sụn còn lại vẫn đủ để bảo vệ đầu mũi. Tuy nhiên, nâng mũi bọc sụn chỉ áp dụng cho một số trường hợp mũi phù hợp, nhiều trường hợp sau ghép sụn vành tai thì đầu mũi to bè và cụp xuống. Vấn đề phải biết xử lý đầu mũi cho hợp lý bằng sụn tự thân nào hay vật liệu nào là quan trọng nhất.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: