Nâng ngực túi tròn khác nâng ngực túi giọt nước ở điểm nào ?

Câu hỏi tư vấn: Nâng ngực túi tròn khác nâng ngực túi giọt nước ở điểm nào ?

TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung: về cơ bản thì chất liệu nâng ngực túi tròn và túi giọt nước thì giống nhau. Khác nhau là chỉ định ngực túi giọt nước hiệu quả với ngực mỏng, ít da, thành ngực mỏng, ngực hợi chảy xệ một chút…