Sửa mũi bao lâu mới đẹp tự nhiên?

Ths.Bs.Nguyễn Phan Tú Dung: sau khi sửa mũi thì nhiều bạn quan tâm bao lâu thì mũi đẹp tự nhiên. Thông thường thì mũi hết sưng khoảng 1 tuần đôi khi 10 ngày. Tuy nhiên, để mũi hoàn toàn tự nhiên thì khoảng 3 tháng mới hoàn toàn mềm mại.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc