Thời gian phẫu thuật và thời gian bình phục trong nâng ngực nội soi là bao lâu?

Trả lời:

Nâng ngực nội soi đường nách là một kỹ thuật mới. Thời gian phẫu thuật mất khoảng 45 phút. Sau 3 ngày bạn có thể đi làm và sinh hoạt bình thường ( tránh làm việc nặng trong 10 ngày đầu).
Để biết rõ thêm về phẫu thuật nâng ngực nội soi bạn có thể tham khảo tại:

 Lưu ý: Tất cả phẫu thuật nâng ngực được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ  tại TP.HCM theo thông tư 41/2011/TTBYT
 

Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Từ khóa: