Tôi muốn làm cằm dài ra nhưng không biết có những phương pháp nào?

Câu Hỏi Tư Vấn: Tôi có chiếc cằm ngắn, bây giờ muốn làm dài ra nhưng không biết có những phương pháp nào?

TS. BS. Nguyễn Phan Tú Dung:

Để cằm dài ra thì có 2 phương pháp phẫu thuật đó là độn cằm và trượt cằm. Cả hai phương pháp đều làm cho cằm dài ra. Độn cằm thì dùng chất liệu độn còn trượt cằm thì sử dụng chính xương cằm. Tuy nhiên muốn sử dụng phương pháp nào là phù hợp thì Bác sĩ phải tư vấn trực tiếp. Cám ơn bạn!

Bệnh Viện JW Hàn Quốc
Từ khóa: