giải cứu khỏi bị mù

Giải cứu con mắt còn lại trước nguy cơ mù cho...

Đã mù mắt bên trái, Cindy Nguyen (22 tuổi, sống tại Mỹ) vừa thoát nguy cơ mù con mắt còn lại...