lung lay

Niềng răng có làm răng yếu đi hoặc lung lay?

Niềng chỉnh nha có thể gây khó chịu, đau hoặc lung lay răng của bạn. Điều này có thể khiến...