Molnupiravir

Sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị Covid-19, hạn chế tỷ...

Sở Y tế TP.HCM vừa chính thức thông tin về việc đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào thử nghiệm điều...

Bác sĩ Tú Dung hướng dẫn F0 điều trị tại nhà...

Hiện tại TP.HCM, hơn 80% bệnh nhân nhiễm covid-19 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc vừa, có thể...