Park Seo Joon

Park Seo Joon đích thị là nam thần hoàn hảo...

Thư kí Kim sao thế (What Wrong With Secretary Kim) đã đi được gần một nửa chặng đường nhưng sức...