bệnh viện hồi sức covid-19

Bác sĩ Tú Dung trực tiếp trao tặng máy bơm tiêm...

Vừa qua, Bác sĩ Tú Dung đã trực tiếp đến thăm và tặng 15 máy bơm tiêm tự động cho...