dịch vụ xét nghiệm PCR

Quy trình xét nghiệm PCR dịch vụ, nhanh chóng chính xác...

Xét nghiệm RT-PCR là phương pháp cho kết quả chính xác cao để xác định xem một người có nhiễm...