điều trị covid

Bác sĩ Tú Dung hướng dẫn F0 điều trị tại nhà...

Hiện tại TP.HCM, hơn 80% bệnh nhân nhiễm covid-19 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc vừa, có thể...