Mắt 1 bên 1 mí 1 bên 2 mí

Vì sao có hiện tượng mắt không đối xứng và cách...

Nếu bạn đã soi gương và nhận thấy mình có mắt không đối xứng nhau thì bạn không đơn độc....