Mắt không đối xứng

Vì sao có hiện tượng mắt không đối xứng và cách...

Nếu bạn đã soi gương và nhận thấy mình có mắt không đối xứng nhau thì bạn không đơn độc....