thẻ xanh covid-19

Thẻ xanh Covid-19 sẽ hoạt động ra sao? Ai được cấp...

TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm Thẻ xanh Covid-19, Thẻ vàng Covid-19,...