tiêm vaccine lưu động

Bệnh viện JW tiêm vaccine Covid-19 lưu động cho người dân...

Vừa qua, các đội tiêm vaccine Covid-19 của Bệnh viện JW đã triển khai tiêm lưu động cho người dân...

Khuyến mãi
banner-quangcao-bottom
09 6868 1111