Trịnh Thăng Bình sửa mũi

Trịnh Thăng Bình sửa mũi trùng tu nhan sắc

Không riêng gì các ngôi sao nữ, khi dấn thân vào con đường nghệ thuật rất nhiều ngôi sao nam...