viện thẩm mỹ

Thẩm mỹ viện, spa ngang nhiên đội lốt Bệnh viện thẩm...

Không khó để tìm thấy biển hiệu “viện thẩm mỹ”, “thẩm mỹ viện”, “spa”,… ngang nhiên quảng cáo về các...