Xơ cứng bì

Điều trị bệnh tự miễn bằng tế bào gốc có hiệu...

Bệnh tự miễn là một loại bệnh cực kì nguy hiểm chỉ xếp sau các bệnh lý về tim mạch...