Công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam

Chữa bệnh tự kỷ bằng tế bào gốc là như thế...

Phương pháp chữa bệnh tự kỷ bằng tế bào gốc đang ngày càng có hiệu quả tích cực hơn. Nhiều...

Công nghệ sinh học tế bào gốc “bước đột phá mới”

Công nghệ sinh học tế bào gốc được coi là một bước chuyển đột phá hoàn toàn mới. Trong y...