đội tiêm vaccine covid-19

Chiến sĩ JW khoe thành quả tự cắt tóc cho nhau...

Nhận được thông tin chiến dịch tiêm vaccine covid-19 lần 2 được khởi động, các chiến sĩ JW đã nhiệt...

Người lớn tuổi được ưu tiên trong chiến dịch tiêm chủng...

Bệnh viện JW viện trợ nhanh 4 đội tiêm chủng tại các điểm tiêm Quận 1 và Quận 6 (TP.HCM),...